Kwaliteitscriteria van DELTA Energie

Kwaliteitscriteria van DELTA Energie

2020

documenten
Kwaliteitscriteria van DELTA Energie
DELTA stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze
dienstverlening en de klantvriendelijkheid van onze medewerkers. Bovendien hebben we een aantal uitgangspunten
opgesteld waarop u ons af kunt rekenen, de zogenaamde kwaliteitscriteria. U vindt ze hieronder.
1 . Afspraak is afspraak
De klantenservice behandelt uw klacht. Zij houden u
Op uw vraag of verzoek via e-mail krijgt u binnen twee
ook op de hoogte van de voortgang. Kunt u met DELTA
werkdagen antwoord. Op een klacht krijgt u uiterlijk
niet tot een oplossing komen? Dan kunt u terecht bij de
binnen tien werkdagen een inhoudelijke reactie. Soms is
Geschillencommissies Energie en Energie Zakelijk waarbij
het niet mogelijk om binnen tien werkdagen inhoudelijk te
ook DELTA is aangesloten.
reageren. Als wij meer tijd nodig hebben, laten we binnen
vijf werkdagen weten wanneer u van ons reactie krijgt. Het
Contactgegevens:
is daarom belangrijk om te zorgen dat uw contactgegevens
Geschillencommissie Energie (-Zakelijk)
bij DELTA altijd actueel zijn. Dat zorgt voor een snellere
Postbus 90600
afhandeling van vragen, verzoeken en klachten. U kunt uw
2509 LP Den Haag
contactgegevens altijd aanpassen in MijnDELTA.
Telefoon: 070 - 310 53 10
2. Telefonische bereikbaarheid
Meer informatie, zoals het reglement en de
Als u naar DELTA belt streven we ernaar om u binnen
klachtenprocedure vindt u op degeschillencommissie.nl
60 seconden te woord te staan. Bij extreme drukte of
onvoorziene storingen in telefoon- of computersystemen kan
We hanteren de Gedragscode Consument en
het voorkomen dat we minder goed bereikbaar zijn. We doen
Energieleverancier 2020. U vindt deze gedragscode op
er dan alles aan om zo snel mogelijk onze dienstverlening en
deltaenergie.nl/service/downloads
bereikbaarheid weer op het vertrouwde niveau te krijgen.
5. Jaarnota, eindnota en verbruiksoverzicht
3. Klanttevredenheid
Voor de levering van energie betaalt u maandelijks een
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe onze klanten
voorschot, het termijnbedrag. Eens per jaar ontvangt u
over ons denken. Daarom meten we maandelijks de
een jaarnota: een duidelijk en compleet overzicht van alle
tevredenheid van onze klanten. Met die informatie
kosten voor de aan u geleverde producten en diensten. Als
verbeteren we onze dienstverlening.
u tussentijds verhuist of wisselt van energieleverancier,
ontvangt u een eindnota van ons. Zowel de jaarnota als
4. Continu verbeteren
eindnota ontvangt u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 8
Het verder verbeteren van de dienstverlening is één van
weken resp. 6 weken nadat wij uw meterstanden (die de
de belangrijkste speerpunten bij DELTA. Toch kan het
basis vormen voor deze nota’s) hebben ontvangen of bij een
voorkomen dat u een klacht heeft over onze dienstverlening.
slimme meter hebben ingelezen. Heeft u een slimme meter?
Die kunt u bij DELTA telefonisch of schriftelijk indienen
Dan ontvangt u maandelijks het handige verbruiksoverzicht.
(zie de contactgegevens onderaan deze pagina).
Zo heeft u altijd inzicht in uw verbruik en kosten daarvan.
Klantenservice
Bij vragen is onze klantenservice u graag van
dienst. U kunt de klantenservice bereiken op
deltaenergie.nl/klantenservice waar u vaak al direct
antwoord op uw vragen vindt. Veel zaken regelt u
eenvoudig online via MijnDELTA: deltaenergie.nl/mijndelta
DELTA Energie B.V.
Postadres
info@deltaenergie.nl
deltaenergienl
Buitenruststraat 10
Postbus 5048
0118 - 22 55 00 (op werkdagen
4337 EH Middelburg
4330 KA Middelburg
van 08.30 uur tot 17.00 uur)
Ontdek hoe onze energie is samengesteld op deltaenergie.nl/samenstelling.
deltaenergie.nl
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.