Productvoorwaarden ENGIE Opgewekt

Productvoorwaarden ENGIE Opgewekt

2020

documenten
Productvoorwaarden ENGIE Opgewekt
versie 2020.2
1.
Energielevering
Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot levering van gas en/of groene elektriciteit aan kleinverbruikers door
ENGIE Nederland Retail B.V. (hierna te noemen ENGIE). Nadat u van ENGIE de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen, heeft u 14 kalenderdagen de mogelijkheid om gebruik te maken van uw herroepingsrecht en af te zien van de overeenkomst.
2.
Leveringskosten
Het tarief voor de levering van elektriciteit en/of gas (de leveringskosten per kWh en m3) gaan in vanaf de startdatum van levering. De kosten
die we maken om energie aan u te kunnen leveren (vaste leveringskosten) is een vast bedrag per dag. De variabele en vaste leveringskosten
staan vast voor de looptijd van uw overeenkomst en zijn niet onderhevig aan prijswijzigingen. Enkel in de situatie dat de tariefschakeling door
de netbeheerder niet langer wordt onderhouden voor uw eventuele conventionele elektriciteitsmeter, dan wordt vanaf dat moment een
enkeltarief gehanteerd gebaseerd op een marktconforme berekening van uw normaaltarief en daltarief.
3.
Looptijd en opzegging
De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken looptijd. De looptijd gaat in vanaf de datum van start levering zoals opgenomen in
de overeenkomst. Stapt u over naar ENGIE? Onze levering start altijd tussen de 30 dagen en 3 maanden. Ligt de einddatum van uw huidige
energiecontract die u bij uw aanmelding heeft doorgegeven binnen 3 maanden? Dan start onze levering een dag na het aflopen van dit
energiecontract. Eindigt uw huidige energiecontract na 3 maanden, dan start onze levering 30 dagen na uw aanmelding. Als u geen einddatum
aan ons doorgeeft, dan start onze levering altijd 30 dagen na uw aanmelding. Het kan zijn dat wij het energiecontract bij uw huidige leverancier
voortijdig beëindigen en dat deze leverancier kosten, zoals een opzegvergoeding, bij u in rekening brengt. Alleen als in uw overeenkomst
expliciet de voorwaarden “Boetevergoeding” zijn opgenomen, vergoeden wij onder die voorwaarden deze opzegvergoeding. ENGIE zal nooit
overgaan tot vergoeding van door de oude leverancier in rekening gebrachte vergoedingen voor ontvangen welkomstcadeaus, dan wel
ontvangen kortingen.
3.1.
Beëindiging overeenkomst
Deze overeenkomst kunt u beëindigen door opzegging bij ENGIE of via uw nieuwe leverancier. Verbreekt u de overeenkomst voordat de
initiële looptijd is verstreken, dan kan ENGIE opzegkosten in rekening brengen. De kosten zijn per opgezegd product bij een resterende looptijd
van:
a. minder dan 1,5 jaar
€ 50
per product
b. tussen de 1,5 en 2 jaar
€ 75
per product
c. tussen de 2 en 2,5 jaar
€ 100
per product
d. meer dan 2,5 jaar
€ 125
per product
Alleen als in uw overeenkomst expliciet de speciale voorwaarde 'Altijd kosteloos opzeggen' is opgenomen, brengt ENGIE geen opzegkosten
in rekening.
3.2. Einde looptijd overeenkomst
Voor de afloop van deze overeenkomst ontvangt u een verlengingsvoorstel van ENGIE. Accepteert u het verlengingsvoorstel, dan gelden de
leveringskosten en de opzegtermijn van het verlengingsvoorstel. Accepteert u het verlengingsvoorstel niet, dan wordt de overeenkomst
stilzwijgend verlengd met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opzegging van de stilzwijgend verlengde overeenkomst is kosteloos en de
opzegtermijn bedraagt 30 dagen.
4.
Herkomst energie
4.1 groene elektriciteit
De groene elektriciteit van ENGIE Opgewekt wordt opgewekt met zon, windmolens en waterkrachtcentrales uit Nederland of andere Europese
landen. De verhouding tussen de bronnen zon, windmolens en waterkrachtcentrales is afhankelijk van uw gemaakte keuze en beschikbaarheid
en kan derhalve variëren. De gerealiseerde verhouding wordt weergegeven in het stroometiket. ENGIE verantwoordt de levering van groene
elektriciteit van ENGIE Opgewekt met garanties van oorsprong. De garanties van oorsprong zijn afkomstig van productie-eenheden van ENGIE
en/of van partners van ENGIE.
4.2 Elektriciteit Bronnen
De herkomst van uw groene elektriciteit kunt u terugvinden in uw leveringsovereenkomst. Indien de door u gekozen bron(nen) in uitzonderlijke
situaties niet beschikbaar is (zijn), dan is ENGIE gerechtigd om (een) alternatieve ENGIE Opgewekt bron(nen) te bepalen waaruit de
elektriciteit zal worden opgewekt.
4.3 Herkomst gas
De herkomst van uw gas kunt u terugvinden in uw overeenkomst. Aardgas is gas uit fossiele bronnen. Bij Groen gas wordt het gas duurzaam
opgewekt uit hernieuwbare bronnen. ENGIE verantwoordt de levering van groen gas met garanties van oorsprong. Bij CO2 gecompenseerd
gas wordt de CO2 uitstoot van uw gasverbruik door ENGIE gecompenseerd met Verified Emission Reduction certificaten afkomstig uit
duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Indien de door u gekozen GVO’s of VER certificaten in uitzonderlijke situaties niet beschikbaar is
(zijn), dan is ENGIE gerechtigd om (een) alternatieve project(en) te bepalen om u duurzaam en/of gecompenseerd gas te leveren.
5.
Privacy
ENGIE vraagt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens worden door ENGIE vastgelegd en gebruikt
voor werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om u te informeren over relevante
producten en diensten van ENGIE. Stelt u geen prijs op deze informatie, dan kunt u dat telefonisch doorgeven via (088) 444 66 66 (lokaal
tarief), per email op klantenservice.nl@engie.com of schriftelijk aan ENGIE, Postbus 10087, 8000 GB Zwolle.
ENGIE Nederland Retail B.V., Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle
Handelsregister Zwolle 05082820 - BTW-nr. NL817281757B01 -
IBAN NL54 INGB 0661 9012 46 - BIC INGBNL2A
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.