Actievoorwaarden DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk met compensatie

Actievoorwaarden DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk met compensatie

2021

documenten
Actievoorwaarden DELTA Groene Stroom
Zakelijk en/of DELTA (Groen) Gas Zakelijk
met compensatie opzegvergoeding
Algemeen
U kunt de compensatie aanvragen door uiterlijk 6 weken na de datum op de factuur van
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het actieaanbod geldig in de periode vanaf
uw vorige leverancier met daarop de opzegvergoeding, een verzoek met daarop uw naam,
1 augustus 2020 tot het moment waarop DELTA Energie B.V. (verder te noemen ‘DELTA’)
adres en klantnummer in te dienen bij DELTA via onderstaand adres. U dient een kopie van
de actie beëindigt, en op de overeenkomst voor de levering van stroom en/of gas aan
de factuur mee te sturen. Ons adres is:
klanten met zakelijk kleinverbruik door DELTA Energie B.V., gevestigd en kantoorhoudend
aan de Buitenruststraat 10, 4337 EH te Middelburg.
DELTA Energie B.V.
T.a.v. Zakelijke klantenservice
De ‘Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan
Antwoordnummer 286
kleinverbruikers 2017’ en de ‘Productvoorwaarden DELTA Groene Stroom Zakelijk en/of
4330 VB Middelburg
DELTA (Groen) Gas Zakelijk 1 mei 2020’ zijn van toepassing op de leveringsovereenkomst.
e-mail: zakelijk@deltaenergie.nl
Deze voorwaarden zijn te vinden op deltaenergie.nl/zakelijk/downloads.
DELTA keert de compensatie uit nadat u de eerste twee maandelijkse termijnbedragen
In geval van tegenstrijdigheden tussen deze actievoorwaarden en de hierboven genoemde
betaald heeft. DELTA keert het bedrag niet uit indien u de overeenkomst voortijdig
voorwaarden, prevaleren deze actievoorwaarden. DELTA heeft het recht om deze
beëindigt, u op het moment van uitkeren een betalingsachterstand heeft of als DELTA in
actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. In dat geval wordt u persoonlijk
de 12 maanden voorafgaand aan het verzoek al een vergoeding heeft gegeven. De
geïnformeerd.
compensatie wordt overgemaakt naar uw bij ons bekende bankrekening. Indien u uw
overeenkomst bij DELTA voortijdig beëindigt heeft DELTA het recht om het uitgekeerde
Voorwaarden voor in rekening gebrachte opzegvergoeding
bedrag terug te vorderen.
Als u naar DELTA overstapt voordat het contract bij uw oude energieleverancier
afgelopen is, dan brengt uw leverancier u mogelijk een opzegvergoeding in rekening
Overige bepalingen
wegens contractbreuk (ook wel opzegboete genoemd). Wij geven u in dat geval op basis
Dit actieaanbod geldt als u de laatste 6 maanden voor de startdatum van de
van onderstaande voorwaarden een compensatie:
overeenkomst geen klant bij DELTA bent geweest voor stroom en/of gas. Voorts kiest u
• U heeft gekozen voor een overeenkomst met vaste prijzen voor 3 jaar.
ervoor door gebruik te maken van deze actie om alle correspondentie van DELTA per
• DELTA heeft deze compensatie nadrukkelijk toegezegd bij het aanbod aan de deur of
e-mail te ontvangen. U kiest door gebruik te maken van deze actie voor betaling via
telefoon.
automatische incasso. Dit aanbod is per ondernemer (op basis van klantnummer)
• De in rekening gebrachte opzegvergoeding is volgens de wettelijke regels berekend. De
éénmalig van toepassing, ongeacht het aantal aansluitingen of adressen waarop groene
vergoeding door DELTA is conform aan de in rekening gebrachte opzegvergoeding, met
stroom en/of gas binnen het nieuw afgesloten energiecontract geleverd wordt.
een maximum van € 125 per product (dus bij een aanmelding voor stroom en gas is het
totale maximum € 250).
Vervallen (actie)kortingen, niet uitgekeerde welkomstcadeaus, compensaties van
opzegvergoedingen of welkomstcadeaus (zoals een cashback) die uw oude
energieleverancier terugvordert worden niet vergoed door DELTA.
Deze actievoorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2020.
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.