PRODUCTVOORWAARDEN BUDGET ENERGIE

PRODUCTVOORWAARDEN BUDGET ENERGIE

2020

documenten
PRODUCTVOORWAARDEN BUDGET ENERGIE
Dit product wordt aangeboden door NutsServices B.V., handelend onder de naam en hierna te noemen
Budget Energie, gevestigd op Reguliersdwarsstraat 58a, 1017 BM te Amsterdam. Op het product zijn de
volgende voorwaarden van toepassing:
Energielevering Budget Energie levert groene stroom.
De stroom op het door u aangevraagde product bestaat uit Europese wind- en zonne-energie.
Tarieven en betaling
Voor de levering van stroom en/of gas gelden de in uw overeenkomst met bijbehorend tarievenblad
vermelde leveringstarieven. Bij Budget Energie betaalt u standaard met automatische incasso. Wanneer u
op een andere wijze wenst te betalen, dan brengen wij hiervoor kosten in rekening. Deze kosten bedragen
€ 3,03 per maand. Bij Budget Energie berekenen wij de vaste leveringskosten per gehele kalendermaand,
ook als u maar een gedeelte van de maand klant bent. Dit geldt bij de start, maar ook bij het einde van de
looptijd van uw contract: als deze niet per de 1e van de maand eindigt, betaalt u de gehele maand. Zie
ook ons tariefblad.
Looptijd overeenkomst
De overeenkomst geldt voor de tijd vermeld in uw leveringsovereenkomst of voor onbepaalde tijd. De
looptijd start op de eerste dag van levering van energie.
U ontvangt een bevestiging van de startdatum per e-mail.
Opzegging
De leveringsovereenkomst kunt u aan het eind van de looptijd kosteloos beëindigen door opzegging bij
Budget Energie klantenservice op 020 - 20 55 555 of via uw nieuwe leverancier. U kunt een overeenkomst
met een vaste looptijd tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Afhankelijk van de
resterende looptijd kan Budget Energie dan een opzegvergoeding in rekening brengen. De hoogte van de
opzegtermijn stemt overeen met de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders 2011
van de Autoriteit Consument & Markt.
Resterende looptijd overeenkomst
Opzegvergoeding per product
Korter dan 1,5 jaar
€ 50, -
Tussen de 1,5 en 2 jaar
€ 75, -
Tussen de 2 en 2,5 jaar
€ 100, -
Langer dan 2,5 jaar
€ 125, -
een variabele looptijd tegen het op dat moment geldende variabele tarief. U ontvangt hierover bericht.
Kwaliteitscriteria
Budget Energie wil u optimaal en zo persoonlijk mogelijk van dienst zijn. Wij vinden het belangrijk dat u
tevreden bent over onze service en producten. De kwaliteit van onze producten en diensten worden ge-
waarborgd in onze algemene voorwaarden. Onze kwaliteitscriteria geven duidelijk aan wat u van ons kan
verwachten.
Persoonsgegevens
Budget Energie verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens
gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en
voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten kunt u dit
kenbaar maken aan Budget Energie via ons contactformulier .
KvK: 34297646 Btw-nr: NL819182813B01 IBAN: NL86ABNA0511919131 BIC: ABNANL2A www.budgetthuis.nl/enel
rgie
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.