PRODUCTVOORWAARDEN BUDGET ENERGIE ZAKELIJK

PRODUCTVOORWAARDEN BUDGET ENERGIE ZAKELIJK

2021

documenten
PRODUCTVOORWAARDEN BUDGET ENERGIE ZAKELIJK
Dit product wordt aangeboden door NutsServices B.V., handelend onder de naam en hierna te noemen
Budget Energie, gevestigd op Reguliersdwarsstraat 58a, 1017 BM te Amsterdam. Op het product zijn de
volgende voorwaarden van toepassing:
Energielevering Budget Energie levert groene stroom.
Budget Energie levert groene stroom. Ons stroometiket geeft informatie over hoe deze groene stroom
wordt opgewekt.
Tarieven en betaling
Voor de levering van stroom en/of gas gelden de in uw overeenkomst met bijbehorend tarievenblad
vermelde leveringstarieven. Bij Budget Energie betaalt u standaard met automatische incasso. Wanneer u
op een andere wijze wenst te betalen, dan brengen wij hiervoor kosten in rekening. Deze kosten bedragen
€ 2,50 per maand (exclusief btw). Bij Budget Energie brengen wij iedere maand de volledige vaste
leveringskosten in rekening, ook als u maar een deel van de maand klant bent. Zie ook ons tariefblad.
Looptijd overeenkomst
De overeenkomst geldt voor de tijd vermeld in uw leveringsovereenkomst of voor onbepaalde tijd. De
looptijd start op de eerste dag van levering van energie. U ontvangt een bevestiging van deze startdatum
per e-mail.
Opzegging
Voor zakelijke aansluitingen gelden er andere regels wanneer u voortijdig uw contract beëindigt dan bij
particuliere aansluitingen. Waar klanten met een particuliere aansluiting een vooraf vastgestelde boete
krijgen, is dit voor klanten met een zakelijke aansluiting afhankelijk van het verwachte verbruik.
Conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument & Markt zal door Budget Energie bij het voortijdig
beëindigen van een zakelijke aansluiting de volgende opzegboete in rekening worden gebracht:
- Is uw standaard jaarverbruik lager dan 5.000 kWh en/of 2.500 m3, dan geldt dezelfde boete als voor
een particuliere overeenkomst. Deze kunt u vinden op onze website via
www.budgetenergie.nl/klantenservice/overstapservice.
- Ligt uw standaard jaarverbruik tussen 5.000 kWh - 50.000 kWh en/of 2.500 m3 - 5.000 m3, dan krijgt u een
opzegboete van € 100, - per product per niet uitgediend jaar.
- Is uw standaard jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh en/of 5.000 m3, dan berekenen wij een boete van 15%
van de restwaarde van het product.
KvK: 34297646 Btw-nr: NL819182813B01 IBAN: NL86ABNA0511919131 BIC: ABNANL2A www.budgetthuis.nl/energie
De hoogste waarde van elektriciteit of gas van het standaard jaarverbruik bepaalt in welke groep en
bijbehorende boete u valt bij een voortijdige opzegging van de leveringsovereenkomst.
Budget Energie zal hierover niet met u in overleg treden.
Een overeenkomst met een vaste looptijd wordt na afloop automatisch omgezet in een overeenkomst met
een variabele looptijd tegen het op dat moment geldende variabele tarief. U ontvangt hierover tijdig bericht.
Kwaliteitscriteria
Budget Energie wil u optimaal en zo persoonlijk mogelijk van dienst zijn. Wij vinden het belangrijk dat u
tevreden bent over onze service en producten. De kwaliteit van onze producten en diensten worden ge-
waarborgd in onze algemene voorwaarden. Onze kwaliteitscriteria geven duidelijk aan wat u van ons kan
verwachten.
Persoonsgegevens
Budget Energie verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens
gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en
voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten kunt u dit
kenbaar maken aan Budget Energie via ons contactformulier.
KvK: 34297646 Btw-nr: NL819182813B01 IBAN: NL86ABNA0511919131 BIC: ABNANL2A www.budgetthuis.nl/energie
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.