KWALITEITSCRITERIA - DIT MAG U VAN DGB ENERGIE VERWACHTEN

KWALITEITSCRITERIA - DIT MAG U VAN DGB ENERGIE VERWACHTEN

2021

documenten
KWALITEITSCRITERIA - DIT MAG U VAN DGB ENERGIE VERWACHTEN
U KIEST ZELF UW ENERGIELEVER NCIER…DIE KEUZE IS UW KEUZE!
Kwaliteitscriteria van DGB Energie
DGB Energie wil graag dat u tevreden bent over de producten, diensten en service en stelt deze zoveel
mogelijk af op uw wensen. DGB Energie werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar dienstverlening.
DGB Energie heeft naast Algemene Voorwaarden, een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Hiermee weet
u precies wat u van ons mag verwachten.
Uw rekeningen en betalingen
U ontvangt van DGB Energie de (reguliere) jaarafrekening ieder jaar in dezelfde maand. DGB
Energie mag hier maximaal acht weken van afwijken.
Minimaal één keer per jaar ontvangt u een (jaar)afrekening van DGB Energie. U hebt dan
duidelijk overzicht van uw jaarlijks energieverbruik en de energiekosten.
U ontvangt van DGB Energie binnen zes weken na uw verhuisdatum een eindafrekening wanneer
u veertien dagen voor de sleuteloverdracht uw verhuizing aan DGB Energie meldt en binnen vijf
dagen na uw sleuteloverdracht uw meterstanden doorgeeft.
U ontvangt van DGB Energie binnen acht weken na uw verhuisdatum informatie over de hoogte
van uw maandelijkse voorschotbedrag. U dient dan wel veertien dagen voor de
sleuteloverdracht uw verhuizing aan DGB Energie door te geven.
Na uw overstap naar DGB Energie ontvangt u binnen zes weken na de start van de
energielevering door DGB Energie informatie over de hoogte van uw maandelijkse
voorschotbedrag.
Bij beëindiging van de leveringsovereenkomst met DGB Energie, ontvangt u binnen zes weken na
verwerking van deze beëindiging een eindafrekening.
Uw vragen, klachten en geschillen
DGB Energie streeft ernaar dat u voor 100% tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht er
desondanks toch iets mis zijn, willen wij graag samen met u tot een oplossing komen. Vragen en klachten
kunt u schriftelijk of per e-mail (info@dgbenergie.nl) voorleggen aan DGB Energie.
Tevens kunt u uw klacht of suggestie via het formulier op de website aan ons doorgeven. Ga voor het
Uw (aangetekende) brief met uw klacht of suggestie kunt u sturen naar:
DGB Energie
Lange Spruit 1a
7773 NE Hardenberg
DGB Energie neemt uw klacht of suggestie serieus
DGB Energie registreert uw suggestie of klacht en streeft er naar om binnen enkele werkdagen
persoonlijk contact met u op te nemen.
KWALITEITSCRITERIA - DIT MAG U VAN DGB ENERGIE VERWACHTEN
Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht, ontvangt u van DGB Energie een oplossing voor uw
klacht. Bent u van mening dat uw klacht niet goed is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de
onafhankelijke geschillencommissie voor Energie en Water.
DGB Energie is bij deze geschillencommissie aangesloten. Dit is een voorwaarde om uw klacht in
behandeling te laten nemen. Kijk voor meer informatie op www.sgc.nl.
Gedragscodes
In samenwerking met Energie-Nederland hebben de energieleveranciers de Gedragscode Consument en
Energieleverancier opgesteld.
Hierin staat beschreven waaraan DGB Energie moet voldoen bij werving, het onderhouden van
klantcontacten en het aangaan, voortzetten en beëindigen van leveringsovereenkomsten.
Om haar diensten goed te kunnen uit voeren, maakt DGB Energie gebruik van meetgegevens die zijn
verkregen uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In
aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun
verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse Energiebranche, de Gedragscode
Leveranciers Slimme Meters opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren
van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruik meetinrichting die op afstand uitleesbaar is.
Deze gedragscodes kunt u raadplegen en downloaden op www.dgbenergie.nl
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.