Tariefblad Tarieven Elektriciteit 3 jr Vast

Tariefblad Tarieven Elektriciteit 3 jr Vast

2021

documenten
Tariefblad
Tarieven Elektriciteit 3 jr Vast
Uw energienota voor elektriciteit bestaat uit leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten.
Leveringskosten
Leveringskosten zijn de bedragen die u betaalt voor de toevoer van elektriciteit naar het leveringsadres.
Deze zijn te onderscheiden in vaste en variabele leveringskosten. Vaste leveringskosten zijn kosten
ongeacht het elektriciteitsverbruik en variabele leveringskosten zijn de kosten per verbruikte kWh.
Uw vaste leveringskosten zijn:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 79,00
€ 95,59
Per dag*
€ 0,21644
€ 0,26189
* Gebaseerd op 365 dagen.
Uw variabele leveringskosten, energiebelasting, ODE en btw (per kWh) zijn:
Leveringstarief
Energiebelasting
ODE
Btw
Totaal incl. btw
Enkeltarief
€ 0,24740
€ 0,09428
€ 0,03000
€ 0,07805
€ 0,44973
Normaaltarief
€ 0,29381
€ 0,09428
€ 0,03000
€ 0,08780
€ 0,50589
Daltarief
€ 0,22178
€ 0,09428
€ 0,03000
€ 0,07267
€ 0,41873
Deze leveringstarieven gelden vanaf 1-12-2021 voor een jaarverbruik tot maximaal 1.000.000 kWh.
Het all-in tarief (zie kolom “Totaal incl. btw”) geldt voor elektriciteit bij een maximaal jaarverbruik van 10.000
kWh. Bij een hoger verbruik hoort een ander tarief van de overheidsheffingen en varieert het all-in tarief.
Uw variabele leveringskosten zijn afhankelijk van uw elektriciteitsmeter. U betaalt het enkeltarief als uw
meter één (actief) telwerk heeft en het dubbeltarief als uw meter twee (actieve) telwerken heeft. Bij een
dubbeltarief betaalt u het daltarief voor uw elektriciteitsverbruik in de daluren en het normaaltarief voor
het verbruik in de overige uren.
De daluren zijn van 23:00 tot 07:00 uur op werkdagen, in het weekend en op erkende feestdagen (1 januari,
tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag). In delen
van Noord-Brabant en Limburg beginnen de daluren op werkdagen om 21:00 uur. Dit is afhankelijk van uw
netbeheerder.
Overheidsheffingen
De overheid heft per kWh:
• Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren
zuinig en bewust met energie om te gaan.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
• Opslag Duurzame Energie: een verhoging van de heffing op elektriciteit en gas die is ingevoerd om
de kosten te dekken die worden gemaakt voor het stimuleren van duurzame energie.
Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst. Daarnaast heffen wij, in opdracht van de overheid,
btw.
De overheidsheffingen zijn afhankelijk van de hoogte van het energieverbruik. De vermelde tarieven gelden
vanaf 1 januari 2021.
Verbruik in kWh
Energiebelasting
ODE
Totaal
0 - 10.000
€ 0,09428
€ 0,03000
€ 0,12428
10.001
- 50.000
€ 0,05164
€ 0,04110
€ 0,09274
50.001 - 10.000.000
€ 0,01375
€ 0,02250
€ 0,03625
Vermindering energiebelasting
De vermindering energiebelasting is een deel van uw energiebelasting dat u terugkrijgt, omdat de overheid
dit deel van uw energieverbruik als basisbehoefte ziet. Deze belastingvermindering geldt alleen voor
onroerende zaken waar mensen wonen of werken. De Rijksoverheid stelt de hoogte van deze
belastingvermindering jaarlijks vast. Per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geldt voor het
kalenderjaar 2021 een vermindering van energiebelasting van:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 461,62
€ 558,56
Per dag*
€ 1,26471
€ 1,53030
* Gebaseerd op 365 dagen.
Netbeheerkosten
Netbeheerkosten zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw
van deze kosten vindt u op de website van uw netbeheerder. Wij dragen deze bedragen af aan uw
netbeheerder. Wie uw netbeheerder is, staat op uw energienota’s aangegeven. De netbeheerkosten voor
een standaard elektriciteitsaansluiting met een aansluitwaarde t/m 3 x 25 A bedragen in 2021:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 226,59
€ 274,18
Per dag*
€ 0,62080
€ 0,75117
* Gebaseerd op 365 dagen.
Deze bedragen zijn gebaseerd op de netbeheerkosten van netbeheerder Liander. Het tarief van uw
netbeheerder kan afwijken en de netbeheerder kan de tarieven jaarlijks wijzigen.
Wij rekenen het dagtarief met vijf decimalen om naar een jaartarief met twee decimalen. Daardoor kunnen
afrondingsverschillen ontstaan.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Tarieven Gas 3 jr Vast
Uw energienota voor gas bestaat uit leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten.
Leveringskosten
Leveringskosten zijn de bedragen die u betaalt voor de toevoer van gas naar het leveringsadres. Deze zijn
te onderscheiden in vaste en variabele leveringskosten. Vaste leveringskosten zijn kosten ongeacht het
gasverbruik en variabele leveringskosten zijn de kosten per verbruikte m3.
Uw vaste leveringskosten zijn:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 79,00
€ 95,59
Per dag*
€ 0,21644
€ 0,26189
* Gebaseerd op 365 dagen.
Uw variabele leveringskosten, regiotoeslag, energiebelasting, ODE en btw (per m3) zijn:
Leveringstarieven Gasprofiel 1 (G1)
Regio
Leveringstarief
Leveringstarief
Energiebelasting
ODE
Btw
Totaal incl. btw
incl. regiotoeslag
1
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
2
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
3
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
4
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
5
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
6
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
7
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
8
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
9
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
10
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
Leveringstarieven Gasprofiel 2 (G2)
Regio
Leveringstarief
Leveringstarief
Energiebelasting
ODE
Btw
Totaal incl. btw
incl. regiotoeslag
1
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
2
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
3
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
4
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
5
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
6
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
7
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
8
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
9
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
10
€ 0,97120
€ 0,99670
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30038
€ 1,73074
Deze leveringstarieven gelden vanaf 1-12-2021 voor een jaarverbruik tot maximaal 1.000.000 m3.
Het all-in tarief (zie kolom “Totaal incl. btw”) geldt voor gas bij een maximaal jaarverbruik van 170.000 m3. Bij
een hoger verbruik hoort een ander tarief van de overheidsheffingen en varieert het all-in tarief.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Uw variabele leveringskosten zijn afhankelijk van uw gasprofiel en regiotoeslag gas. U betaalt het tarief
voor gasprofiel 1 (G1) als u een aansluiting heeft met een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m3
en een gasmeter G6 of kleiner. Heeft u een aansluiting met een standaard jaarverbruik vanaf 5.000 m3 en/of
een gasmeter groter dan G6? Dan betaalt u het tarief voor gasprofiel 2 (G2). Daarnaast betaalt u altijd
regiotoeslag gas: een toeslag voor het transport van gas over het landelijk transportnet. Het bedrag van de
regiotoeslag gas is afhankelijk van de regio van het leveringsadres. Vanaf 1 januari 2020 is het bedrag van
de regiotoeslag gas in heel Nederland gelijk.
Overheidsheffingen
De overheid heft per m3:
• Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren
zuinig en bewust met energie om te gaan.
• Opslag Duurzame Energie: een verhoging van de heffing op elektriciteit en gas die is ingevoerd om
de kosten te dekken die worden gemaakt voor het stimuleren van duurzame energie.
Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst. Daarnaast heffen wij, in opdracht van de overheid,
btw.
De overheidsheffingen zijn afhankelijk van de hoogte van het energieverbruik. De vermelde tarieven gelden
vanaf 1 januari 2021.
Netbeheerkosten
Netbeheerkosten zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw
van deze kosten vindt u op de website van uw netbeheerder. Wij dragen deze bedragen af aan uw
netbeheerder. Wie uw netbeheerder is, staat op uw energienota’s aangegeven. De netbeheerkosten voor
een standaard gasaansluiting met een aansluitwaarde t/m G6 bedragen in 2021:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 169,18
€ 204,70
Per dag*
€ 0,46350
€ 0,56084
* Gebaseerd op 365 dagen.
Deze bedragen zijn gebaseerd op de netbeheerkosten van netbeheerder Liander. Het tarief van uw
netbeheerder kan afwijken en de netbeheerder kan de tarieven jaarlijks wijzigen.
Wij rekenen het dagtarief met vijf decimalen om naar een jaartarief met twee decimalen. Daardoor kunnen
afrondingsverschillen ontstaan.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.