Tariefblad Tarieven Elektriciteit 4 jr Vast

Tariefblad Tarieven Elektriciteit 4 jr Vast

2021

documenten
Tariefblad
Tarieven Elektriciteit 4 jr Vast
Uw energienota voor elektriciteit bestaat uit leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten.
Leveringskosten
Leveringskosten zijn de bedragen die u betaalt voor de toevoer van elektriciteit naar het leveringsadres.
Deze zijn te onderscheiden in vaste en variabele leveringskosten. Vaste leveringskosten zijn kosten
ongeacht het elektriciteitsverbruik en variabele leveringskosten zijn de kosten per verbruikte kWh.
Uw vaste leveringskosten zijn:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 59,00
€ 71,39
Per dag*
€ 0,16164
€ 0,19559
* Gebaseerd op 365 dagen.
Uw variabele leveringskosten, energiebelasting, ODE en btw (per kWh) zijn:
Leveringstarief
Energiebelasting
ODE
Btw
Totaal incl. btw
Enkeltarief
€ 0,25140
€ 0,09428
€ 0,03000
€ 0,07889
€ 0,45457
Normaaltarief
€ 0,29781
€ 0,09428
€ 0,03000
€ 0,08864
€ 0,51073
Daltarief
€ 0,22578
€ 0,09428
€ 0,03000
€ 0,07351
€ 0,42357
Deze leveringstarieven gelden vanaf 1-12-2021 voor een jaarverbruik tot maximaal 1.000.000 kWh.
Het all-in tarief (zie kolom “Totaal incl. btw”) geldt voor elektriciteit bij een maximaal jaarverbruik van 10.000
kWh. Bij een hoger verbruik hoort een ander tarief van de overheidsheffingen en varieert het all-in tarief.
Uw variabele leveringskosten zijn afhankelijk van uw elektriciteitsmeter. U betaalt het enkeltarief als uw
meter één (actief) telwerk heeft en het dubbeltarief als uw meter twee (actieve) telwerken heeft. Bij een
dubbeltarief betaalt u het daltarief voor uw elektriciteitsverbruik in de daluren en het normaaltarief voor
het verbruik in de overige uren.
De daluren zijn van 23:00 tot 07:00 uur op werkdagen, in het weekend en op erkende feestdagen (1 januari,
tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag). In delen
van Noord-Brabant en Limburg beginnen de daluren op werkdagen om 21:00 uur. Dit is afhankelijk van uw
netbeheerder.
Overheidsheffingen
De overheid heft per kWh:
Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren
zuinig en bewust met energie om te gaan.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Opslag Duurzame Energie: een verhoging van de heffing op elektriciteit en gas die is ingevoerd om
de kosten te dekken die worden gemaakt voor het stimuleren van duurzame energie.
Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst. Daarnaast heffen wij, in opdracht van de overheid,
btw.
De overheidsheffingen zijn afhankelijk van de hoogte van het energieverbruik. De vermelde tarieven gelden
vanaf 1 januari 2021.
Verbruik in kWh
Energiebelasting
ODE
Totaal
0 - 10.000
€ 0,09428
€ 0,03000
€ 0,12428
10.001
- 50.000
€ 0,05164
€ 0,04110
€ 0,09274
50.001 - 10.000.000
€ 0,01375
€ 0,02250
€ 0,03625
Vermindering energiebelasting
De vermindering energiebelasting is een deel van uw energiebelasting dat u terugkrijgt, omdat de overheid
dit deel van uw energieverbruik als basisbehoefte ziet. Deze belastingvermindering geldt alleen voor
onroerende zaken waar mensen wonen of werken. De Rijksoverheid stelt de hoogte van deze
belastingvermindering jaarlijks vast. Per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geldt voor het
kalenderjaar 2021 een vermindering van energiebelasting van:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 461,62
€ 558,56
Per dag*
€ 1,26471
€ 1,53030
* Gebaseerd op 365 dagen.
Netbeheerkosten
Netbeheerkosten zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw
van deze kosten vindt u op de website van uw netbeheerder. Wij dragen deze bedragen af aan uw
netbeheerder. Wie uw netbeheerder is, staat op uw energienota’s aangegeven. De netbeheerkosten voor
een standaard elektriciteitsaansluiting met een aansluitwaarde t/m 3 x 25 A bedragen in 2021:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 226,59
€ 274,18
Per dag*
€ 0,62080
€ 0,75117
* Gebaseerd op 365 dagen.
Deze bedragen zijn gebaseerd op de netbeheerkosten van netbeheerder Liander. Het tarief van uw
netbeheerder kan afwijken en de netbeheerder kan de tarieven jaarlijks wijzigen.
Wij rekenen het dagtarief met vijf decimalen om naar een jaartarief met twee decimalen. Daardoor kunnen
afrondingsverschillen ontstaan.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Tarieven Gas 4 jr Vast
Uw energienota voor gas bestaat uit leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten.
Leveringskosten
Leveringskosten zijn de bedragen die u betaalt voor de toevoer van gas naar het leveringsadres. Deze zijn
te onderscheiden in vaste en variabele leveringskosten. Vaste leveringskosten zijn kosten ongeacht het
gasverbruik en variabele leveringskosten zijn de kosten per verbruikte m3.
Uw vaste leveringskosten zijn:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 59,00
€ 71,39
Per dag*
€ 0,16164
€ 0,19559
* Gebaseerd op 365 dagen.
Uw variabele leveringskosten, regiotoeslag, energiebelasting, ODE en btw (per m3) zijn:
Leveringstarieven Gasprofiel 1 (G1)
Regio
Leveringstarief
Leveringstarief
Energiebelasting
ODE
Btw
Totaal incl. btw
incl. regiotoeslag
1
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
2
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
3
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
4
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
5
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
6
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
7
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
8
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
9
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
10
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
Leveringstarieven Gasprofiel 2 (G2)
Regio
Leveringstarief
Leveringstarief
Energiebelasting
ODE
Btw
Totaal incl. btw
incl. regiotoeslag
1
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
2
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
3
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
4
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
5
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
6
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
7
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
8
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
9
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
10
€ 0,99820
€ 1,02370
€ 0,34856
€ 0,08510
€ 0,30605
€ 1,76341
Deze leveringstarieven gelden vanaf 1-12-2021 voor een jaarverbruik tot maximaal 1.000.000 m3.
Het all-in tarief (zie kolom “Totaal incl. btw”) geldt voor gas bij een maximaal jaarverbruik van 170.000 m3. Bij
een hoger verbruik hoort een ander tarief van de overheidsheffingen en varieert het all-in tarief.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Uw variabele leveringskosten zijn afhankelijk van uw gasprofiel en regiotoeslag gas. U betaalt het tarief
voor gasprofiel 1 (G1) als u een aansluiting heeft met een standaard jaarverbruik van minder dan 5.000 m3
en een gasmeter G6 of kleiner. Heeft u een aansluiting met een standaard jaarverbruik vanaf 5.000 m3
en/of een gasmeter groter dan G6? Dan betaalt u het tarief voor gasprofiel 2 (G2). Daarnaast betaalt u
altijd regiotoeslag gas: een toeslag voor het transport van gas over het landelijk transportnet. Het bedrag
van de regiotoeslag gas is afhankelijk van de regio van het leveringsadres. Vanaf 1 januari 2020 is het
bedrag van de regiotoeslag gas in heel Nederland gelijk.
Overheidsheffingen
De overheid heft per m3:
Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren
zuinig en bewust met energie om te gaan.
Opslag Duurzame Energie: een verhoging van de heffing op elektriciteit en gas die is ingevoerd om
de kosten te dekken die worden gemaakt voor het stimuleren van duurzame energie.
Wij dragen deze bedragen af aan de Belastingdienst. Daarnaast heffen wij, in opdracht van de overheid,
btw.
De overheidsheffingen zijn afhankelijk van de hoogte van het energieverbruik. De vermelde tarieven gelden
vanaf 1 januari 2021.
Netbeheerkosten
Netbeheerkosten zijn de kosten voor uw aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw
van deze kosten vindt u op de website van uw netbeheerder. Wij dragen deze bedragen af aan uw
netbeheerder. Wie uw netbeheerder is, staat op uw energienota’s aangegeven. De netbeheerkosten voor
een standaard gasaansluiting met een aansluitwaarde t/m G6 bedragen in 2021:
Excl. btw
Incl. btw
Per jaar
€ 169,18
€ 204,70
Per dag*
€ 0,46350
€ 0,56084
* Gebaseerd op 365 dagen.
Deze bedragen zijn gebaseerd op de netbeheerkosten van netbeheerder Liander. Het tarief van uw
netbeheerder kan afwijken en de netbeheerder kan de tarieven jaarlijks wijzigen.
Wij rekenen het dagtarief met vijf decimalen om naar een jaartarief met twee decimalen. Daardoor kunnen
afrondingsverschillen ontstaan.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Actievoorwaarden - Declaratie opzegvergoeding
Contract voor 2, 3, 4 of 5 jaar (vast tarief)
1.
Door deelname aan deze actie (hierna: “Actie”) gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
2.
Deze Actie is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
3.
Met deze Actie sluit u een contract met Innova Energie B.V. (hierna: “Innova” of “Wij”) voor de
producten stroom en/of gas met een looptijd van 2, 3, 4 of 5 jaar met vaste tarieven.
4.
In afwijking van artikel 3.3 van de Contractvoorwaarden vergoedt Innova de opzegvergoeding van uw
oude leverancier (vanwege de overstap naar Innova) tot maximaal € 125,- (inclusief eventuele btw)
per afgenomen energieproduct. Maximaal € 250,- (inclusief eventuele btw) voor stroom en gas per
klant.
5.
U kunt tot zes maanden na startdatum levering een declaratie bij Innova indienen door een kopie te
sturen van de factuur of eindnota van uw oude leverancier waarop de opzegvergoeding wordt
vermeld.
6.
Misgelopen kortingen of overige kosten van uw oude leverancier worden niet vergoed.
7.
Beëindigt u uw stroom en/of gas contract eerder dan de afgesproken einddatum of is uw stroom
en/of gas contract eerder dan de afgesproken einddatum beëindigd vanwege wanbetaling en/of
fraude? Dan vervalt uw recht op compensatie voor de door u gedeclareerde kosten volledig. Reeds
verstrekte compensaties voor de door u gedeclareerde kosten dienen volledig te worden
terugbetaald.
8.
Deze Actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties van Innova.
9.
Per leveringsadres kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van deze Actie.
10.
Om een contract te sluiten moet u minimaal 18 jaar zijn.
11.
In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Innova.
12.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Innova behoudt zich het recht voor om
te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de Actie
of de Actie zelf te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten die aan alle
hiervoor bedoelde voorwaarden voldoen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige
(schade)vergoeding worden gemaakt.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
Actievoorwaarden Cashbackactie
Contract voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar (vast tarief)
1.
Door deelname aan deze actie (hierna: “Actie”) gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
2.
Deze Actie is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
3.
Met deze Actie sluit u een contract met Innova Energie B.V. (hierna: “Innova” of “Wij”) voor de
producten stroom óf gas met een looptijd van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar met vaste tarieven.
4.
Deze Actie geldt alleen voor nieuwe klanten.
5.
De hoogte van de korting vindt u terug in onze bevestigingsbrief. De hoogte van de korting is
afhankelijk van het door u opgegeven ingeschatte jaarverbruik van stroom en gas bij uw aanmelding.
Als uw historische jaarverbruik en uw daadwerkelijke jaarverbruik afwijkt van het door u opgegeven
ingeschatte jaarverbruik, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de korting op uw jaarnota,
en heeft Innova het recht om deze korting evenredig te korten op uw jaarnota.
6.
Het bedrag van de korting is inclusief btw.
7.
Bij een contract voor 1 jaar wordt het bedrag van de korting aan het eind van het contractjaar
verrekend op de jaarnota. Bij een contract voor 2, 3, 4 of 5 jaar zal het bedrag van de korting
respectievelijk in 2, 3, 4 of 5 gelijke delen aan het eind van elk contractjaar worden verrekend op de
jaarnota.
8.
Beëindigt u uw stroom en/of gas contract eerder dan de afgesproken einddatum en binnen één jaar na
het sluiten van het contract of is uw stroom en/of gas contract binnen één jaar na het sluiten van het
contract beëindigd vanwege wanbetaling en/of fraude? Dan betaalt u aan ons een compensatie als u
de korting al heeft ontvangen. Consumenten betalen hiervoor de reële waarde van de ontvangen
korting met een maximum van € 100 inclusief btw (€ 50 per energieproduct). Zakelijke afnemers
betalen hiervoor de reële waarde van de ontvangen korting.
Beëindigt u uw stroom en/of gas contract eerder dan de afgesproken einddatum en na verloop van
één jaar na het sluiten van het contract of is uw stroom en/of gas contract na verloop van één jaar na
het sluiten van het contract beëindigd vanwege wanbetaling en/of fraude? Dan vervalt uw recht op
de (actie)korting volledig. Reeds verstrekte (actie)kortingen dienen door zakelijke afnemers te worden
terugbetaald.
9.
Artikel 8 van deze actievoorwaarden is ook van toepassing in geval er bij het vaststellen van de
jaarnota blijkt dat er sprake is van een betalingsachterstand.
10. Deze Actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties van Innova.
11. Per leveringsadres kan slechts gebruik worden gemaakt van deze Actie als u in de afgelopen 12
maanden geen klant van Innova Energie B.V. bent geweest.
12. Om een contract te sluiten moet u minimaal 18 jaar zijn.
13. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Innova.
14. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Innova behoudt zich het recht voor om
te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm van de Actie
of de Actie zelf te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten die aan alle
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
documenten
hiervoor bedoelde voorwaarden voldoen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige
(schade)vergoeding worden gemaakt.
❖ ✁❡
✂✁✁❡✄❡✆ ✝✞
✷✟✠✡ ❉❡✄ ☞☞
☎☎☎✳✂✄✄❡✄❡r✆✂❡✳✄✌
❇❚❲ ✽✎✎✏✽✑✏✎✏❇✑✏
❑❱❑ ✎✒✓✒✔✕✓✑
powertip energie , groen energie image

Als u wilt dat ons
deskundig team u
helpt, kunt u ons uw contactgegevens sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.